Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ mới gồm: ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy; 4 Phó Bí thư là bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Văn Phong.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII.

Ngày 12/10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã bầu ra 71 người trong Ban Chấp hành khóa mới. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII họp phiên đầu tiên để bầu 16 người trong Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy.

Chiều 12/10, Đại hội Đảng bộ Hà Nội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 100% đại biểu nhất trí, Đại hội thống nhất danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII gồm 80 người. Từ danh sách này, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người.

Tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII đã bầu ra 16 người trong Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó Bí thư Thành ủy là ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người

Các thành viên còn lại trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 còn có ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Quang Đức - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP…

Danh sách 16 người trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII

1. Vương Đình Huệ (SN 1957), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

2. Nguyễn Thị Tuyến (SN 1971), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

3. Chu Ngọc Anh (SN 1965), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

4. Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1966), Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

5. Nguyễn Văn Phong (SN 1968), Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

6. Vũ Đức Bảo (SN 1965), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

7. Nguyễn Trọng Đông (SN 1969), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Nguyễn Quang Đức (SN 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

9. Nguyễn Quốc Duyệt (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

10. Phùng Thị Hồng Hà (SN 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11. Nguyễn Lan Hương (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

12. Bùi Huyền Mai (SN 1975), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

13. Hoàng Trọng Quyết (SN1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

14. Lê Hồng Sơn (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

15. Nguyễn Doãn Toản (SN 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

16. Nguyễn Hải Trung (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Theo Dân trí