Đang giải quyết vướng mắc về cổ phần hóa Agribank

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc ban hành quyết định cổ phần hóa, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Agribank.

Theo báo cáo vừa được NHNN gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, đến cuối tháng 6/2023, vốn điều lệ của 4 NHTM nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 180,4 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 7.586,5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn trên thị trường doanh nghiệp và dân cư đạt 6.230,6 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay thị trường doanh nghiệp và dân cư đạt 5.570,6 nghìn tỷ đồng.

Các NHTM nhà nước cũng tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém và dành nguồn lực để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng vay gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong 4 NHTM nhà nước nêu trên, chỉ có Agribank chưa được cổ phần hóa và NHNN đang phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc ban hành quyết định cổ phần hóa, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Agribank.

Trước đó, từ năm 2016, Agribank đã có kế hoạch cổ phần hóa. Song, quá trình này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc với một trong những nguyên nhân chính là ngân hàng này nắm giữ khoảng 80 cơ sở nhà, đất.

Chuyên đề