(BĐT) - Hội nghị “Đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ” - một vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt sâu rộng của cả cộng đồng xã hội trong thời gian gần đây - vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động này.

Tại Hội nghị, các chuyên gia an ninh công nghệ thông tin đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy các hành động cần thiết để đảm bảo  an ninh thông tin trên mạng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.