(BĐT) - UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2021, nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh là 2.086 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến ngày 15/6/2021, Tỉnh giải ngân được 405 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương giải ngân 257 tỷ đồng, đạt 31,4%; nguồn ngân sách trung ương thực hiện 117 tỷ đồng, đạt 14,9%; nguồn ODA thực hiện 30,4 tỷ đồng, đạt 9%. Kết quả này giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước.

UBND Tỉnh yêu cầu, đến ngày 30/6/2021, những dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 mà không giải ngân hết sẽ điều chuyển vốn cho dự án khác. Đối với dự án khởi công mới năm 2021, đến hết tháng 9/2021 giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2021 giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch sẽ bị cắt giảm vốn. Đối với dự án chuyển tiếp, đến hết tháng 6/2021, giải ngân đạt dưới 70%; đến hết tháng 9/2021 giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch sẽ cắt giảm để bổ sung cho dự án khác.