(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học với sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 21,7 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học có công suất thiết kế sản xuất chế phẩm sinh học tự nhiên dạng lỏng: 10.000 lít/năm, chế phẩm sinh học tự nhiên dạng bột: 1.000 tấn/năm. Nhà đầu tư sẽ phải đảm bảo năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu 4,341 tỷ đồng, có khả năng huy động vốn để thực hiện Dự án.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng kí thực hiện Dự án là 10/5/2021.