(BĐT) - “Trong trường hợp cần thiết có thể sửa đổi Luật Đầu tư công, theo đó, tiếp tục giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập phương án phân bổ chi tiết”, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề xuất tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 29/3/2021.

Theo Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (đoàn TP. Hà Nội), trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật nhằm phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, có những quy định vừa đi vào thực hiện đã phát sinh bất cập.

Bà Vũ Thị Lưu Mai ví dụ, Luật Đầu tư công vừa sửa đổi năm 2019 đã giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương trong quyết định những dự án chi tiết để đưa vào danh mục nhưng ngay khi áp dụng, bên cạnh những địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đúng đắn thì cũng không ít địa phương đã đưa vào danh mục nhiều dự án chưa đúng tiêu chí, hàng loạt các dự án mới đã được bổ sung, trong khi đó, nguồn lực ngân sách là có hạn, phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh.

Vị đại biểu Hà Nội cho rằng, tới đây Chính phủ cần tăng cường rà soát, quán triệt đầy đủ tinh thần của Luật Đầu tư công, phải tuyệt đối tránh tư duy nhiệm kỳ, tránh kiểu cách phân bổ ngân sách theo nhiệm kỳ. Trong trường hợp cần thiết có thể sửa đổi Luật Đầu tư công, tiếp tục giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập phương án phân bổ chi tiết.

“Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rất tốt việc quản lý nhà nước, trong đó đã kiềm chế được tình hình đầu tư dàn trải, manh mún”, bà Vũ Thị Lưu Mai nhận định.