• 8 tháng, nhiều bộ, địa phương chưa giao hết vốn năm 2021

    08/09/2021 08:56

    (BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án năm 2021 còn khá lớn, đòi hỏi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, các Chương trình mục tiêu quốc gia để có thể phân bổ chi tiết hết số vốn được giao.

chuyên đề

Kết nối đầu tư