(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa thông qua phương án phát hành thêm hơn 115,2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức một cổ đông đang sở hữu 1 cổ phần Dabaco sẽ có quyền nhận thêm cổ phần mới. Sau khi thực hiện, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm hơn 1.152 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Bên cạnh dó, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên dùng.