(BĐT) - Để xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở khu vực rừng Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu UBND quận Liên Chiểu tổ chức xử lý tháo dỡ dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đà Nẵng xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép

UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra toàn bộ các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng tại khu vực rừng Nam Hải Vân, nhằm lập lại kỷ cương trong công tác giao khoán, sử dụng đất không đúng mục đích.