(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố, có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2017. 
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Tường Lâm

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, đối với đất ở tại đô thị, giá đất được quy định cụ thể đối với từng vị trí (vị trí 1 đến vị trí 5) của từng tuyến đường, trong đó giá tối thiểu là 400.000 đồng/m2, giá tối đa là 75.900.000 đồng/m2. Đất ở tại nông thôn có giá tối thiểu là 140.000 đồng/m2, tối đa là 3.100.000 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp như: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất, UBND Thành phố yêu cầu giữ nguyên giá đất như đã quy định tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND.