(BĐT) - Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng khảo sát nhu cầu, năng lực đáp ứng của nhà đầu tư tại Cổng thông tin điện tử Thành phố.
Chất thải rắn sinh hoạt hiện được chôn lấp, phủ bạt tại bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng)

Chất thải rắn sinh hoạt hiện được chôn lấp, phủ bạt tại bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng)

Ngày 4/6, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng bắt đầu khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày đêm. Dự án dự kiến được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao).

Dự án được triển khai tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Tổng mức đầu tư hơn 802 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2024. Dự án có tổng diện tích 29.059 m2; trong đó, diện tích xây dựng Nhà máy phù hợp với quy hoạch chi tiết được UBND Thành phố phê duyệt.

Nội dung khảo sát gồm: cung cấp thông tin về khả năng triển khai dự án tương tự (về lĩnh vực, quy mô…) của khu vực tư nhân; yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện Dự án; đánh giá của nhà đầu tư, bên cho vay về tính hấp dẫn, khả thi của Dự án; mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng của nhà đầu tư.

Đơn vị tiếp nhận thông tin khảo sát là Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: tầng 15, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại 0236.3822410. Thời điểm hết hạn đăng ký khảo sát là 3/7/2022. Từ kết quả khảo sát, đơn vị chức năng của Đà Nẵng sẽ thực hiện thông tin Dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.