(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, 2 tháng đầu năm nay, Sở đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 677 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 3.351 tỷ đồng, giảm 2,9% về số DN và giảm 25% về số vốn so với cùng kỳ 2019. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, đơn vị cũng hoàn tất thủ tục giải thể cho 140 DN, đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố. Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 5,1 tỷ đồng/DN.

Về lĩnh vực hoạt động, số lượng DN thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm đặc biệt ở các ngành: kinh doanh bất động sản, dịch vụ, du lịch. Trong khi đó các nhóm ngành như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vận tải kho bãi; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 30.286 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 209.442 tỷ đồng.