(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào Thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, danh mục gồm 57 dự án ở 9 lĩnh vực.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 9 lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa thể thao; công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp; công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; môi trường; giao thông, hạ tầng, logistics.

Trong đó có những dự án với quy mô đầu tư dự kiến nổi bật như: Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP. Đà Nẵng (3.000 tỷ đồng); Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân (4.377 tỷ đồng); Nhà hát lớn Thành phố (5.000 tỷ đồng); Khu công nghiệp Hòa Nhơn (5.657,53 tỷ đồng); Khu công nghiệp Hòa Ninh (6.083,15 tỷ đồng); Trung tâm Điều trị ung bướu quốc tế chất lượng cao tại Bệnh viện Ung bướu (11.000 tỷ đồng); Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị (12.636 tỷ đồng); Hệ thống xe điện bánh sắt Tramway (54.500 tỷ đồng)...