Năm 2018, Đà Nẵng chọn chủ đề là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm phát huy thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017” trong phát triển kinh tế-xã hội.
Quang cảnh họp báo do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: VGP

Quang cảnh họp báo do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: VGP

Chiều 1/12, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố nội dung hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXI.

Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố đạt kế hoạch đề ra. Theo đó, GRDP ước đạt 58.597 tỷ đồng, tăng 9%. Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 54.451 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 2016. Thu ngân sách ước thực hiện 23.379,3 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán.

Trong năm qua, Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại giao, kinh tế quan trọng như: Tọa đàm xúc tiến đầu tư bất động sản; hội nghị thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; diễn đàn hợp tác kinh tế, nông nghiệp Đà Nẵng - Sơn Đông (Trung Quốc)…

Đặc biệt, Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức thành Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; tổ chức Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, mở ra cơ hội lớn cho Thành phố quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến đầu tư, liên kết, liên doanh và phát triển du lịch.

Các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông đảm bảo tiến độ và chất lượng; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế tiếp tục được đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm...

Phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục hạn chế yếu kém trong thời gian qua, trong năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng đề ra mục tiêu tổng quát là “Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thành phố, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp; chú trọng phát triển các ngành kinh tế then chốt, nhất là các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không, 3 có”. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; tập trung các giải pháp triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh”.

Với chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Đà Nẵng đề ra các chỉ tiêu để thực hiện, bao gồm: GRDP tăng 9-10%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,8-9,8%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 8-9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12-13%. Tổng thu ngân sách tăng ít nhất 5%; tạo việc làm tăng thêm 4,04%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,25%...

Theo VGP