Đã giao 7.349 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương

(BĐT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vừa cho biết, từ đầu năm tới ngày 26/10/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao tổng số 7.349 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương. 

Trong đó, có 4.069 nhiệm vụ đã hoàn thành; 3.280 chưa hoàn thành (trong hạn thực hiện là 3.138 nhiệm vụ, quá hạn thực hiện là 142 nhiệm vụ).

Cũng theo ông Dũng, từ khi Tổ công tác được thành lập và kiểm tra một số bộ, cơ quan, địa phương, các nhiệm vụ đã quá hạn thực hiện giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng năm 2016, số nhiệm vụ đã hoàn thành tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước; số nhiệm vụ chưa thực hiện quá hạn chỉ chiếm 3,56%, giảm 14,74% so với cùng kỳ năm trước.

“Hoạt động của Tổ công tác đã tạo hiệu ứng lan tỏa, tạo chuyển biến rõ nét trong các bộ, ngành, địa phương”, ông Dũng đánh giá.                             

Chuyên đề

Kết nối đầu tư