#Mai Tiến Dũng
Đã giao 7.349 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương

Đã giao 7.349 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương

(BĐT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vừa cho biết, từ đầu năm tới ngày 26/10/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao tổng số 7.349 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương. 
Phân cấp mạnh nhất cho TP.HCM

Phân cấp mạnh nhất cho TP.HCM

(BĐT) - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận, quyết định phân cấp mạnh nhất, triệt để nhất cho TP.HCM...