(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 524 triệu USD, tương đương khoảng 12.137 tỷ đồng, trong đó vốn cấp phát khoảng 389 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 135 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tháng 4, thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 62 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 42 triệu USD, cho vay lại khoảng 20 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Đan Mạch trị giá khoảng 333 triệu USD.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 5 sẽ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2020 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 - 2022 của Chính phủ. Đồng thời, hoàn thiện Báo cáo nợ công để trình Chính phủ, Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để trình Chính phủ ban hành...