Cục Thuế Hà Nội bêu tên 144 doanh nghiệp tại địa phương này đang nợ tiền thuế lên đến hơn 108 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách hàng trăm doanh nghiệp nợ đọng thuế

Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách hàng trăm doanh nghiệp nợ đọng thuế

Đây là thông báo lần đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, trong đó chủ yếu là tiền thuế phí, tiền thuê đất, tiền chậm nộp các khoản thu.

Đứng đầu danh sách nợ đọng là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang với số nợ hơn 37 tỷ đồng. Từ ngày 1/8 đến ngày 14/9, công ty này đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Đứng thứ hai là Công ty cổ phần cơ khí điện lực có số nợ 10,8 tỷ đồng; hai doanh nghiệp Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tam Sơn đều nợ tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp lần lượt là 25 tỷ đồng và 13 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV bia rượu Eresson cũng nợ tiền thuế đất và tiền chậm nộp.

Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại tên tuổi của 64 đơn vị nợ thuế hơn 191,35 tỷ đồng. Đây là các doanh nghiệp nợ thuế những năm trước (2015-2019), trong đó có Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco1 nợ 77 tỷ đồng đến 31/7 chưa trả.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Cục thuế Hà Nội đã công khai danh tính hơn 833 doanh nghiệp nợ thuế, tổng nợ thuế lên đến gần 420 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Bên cạnh đó, cũng có hơn 1.900 doanh nghiệp bị nhắc nhở, bêu tên lại sau nhiều lần không thực hiện nghĩa vụ thuế, đây là các công ty bị công bố danh tính từ năm 2015 đến năm 2019.

Về hiệu quả công bố tên doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội cho biết đã có hơn 840 doanh nghiệp nộp thuế, số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Theo Dân trí