(BĐT) - Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 58.
Cử tri mong muốn Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Cử tri mong muốn Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh, cử tri và nhân dân đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp "5K + vắc-xin".

Cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm, quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng, vùng kinh tế động lực, địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, cử tri mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân.