CSV tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/11 tới, Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán: CSV) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 23/11.

Như vậy, với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ trả tổng cộng 44,2 tỷ đồng cho cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 263 tỷ đồng, giảm 20,7%; lãi sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng 2020, Công ty đạt 772 tỷ đồng doanh thu thuần và 145 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt giảm 17,5% và 15,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm 30/9/2020, Công ty có 156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 387 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư