(BĐT) - Ngày hôm nay, tại TP. Santiago (Chile), 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan, tiếp tục thực hiện tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, mà còn tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường. Nhiều lĩnh vực kinh tế của Việt Nam có các cam kết như: Mua sắm công, sở hữu trí tuệ… Tuy nhiên, nền kinh tế được hưởng lợi đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện và tổ chức thực thi cam kết hội nhập, cải cách để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Để bảo đảm Hiệp định CPTPP nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tiến hành truyền thông, phổ biến về nội dung và tác động của Hiệp định tới người dân và doanh nghiệp. Chính phủ cũng tiếp tục cho triển khai việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP.