(BĐT) - Ngày 28/10 tới, Công ty CP Container Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng đổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến là 18/11.

Như vậy, với 55,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi 82,65 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty dự kiến duy trì mức chia cổ tức 20% cùng kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 266 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,55% và 22,26% so với kết quả đạt được năm 2019.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 801 tỷ đồng, giảm 10,7%; lợi nhuận sau thuế 141,13 tỷ đồng, tăng 33,79% so với cùng kỳ 2019.