Container Việt Nam trả cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 12%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 4/9 tới, Công ty CP Container Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/9/2020.

Với hơn 55,12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự chi 66,14 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 8%. Tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 20%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 266 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,55% và 22,26% so với kết quả đạt được năm 2019; chia cổ tức ở mức 20%.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 801 tỷ đồng, giảm 10,7%; lợi nhuận sau thuế 141,13 tỷ đồng, tăng trưởng 33,79% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuyên đề