Công ty Điện lực Long An thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Triển khai thực hiện công tác đấu thầu qua mạng từ năm 2017, đến nay, 100% các gói thầu tư vấn (thiết kế, giám sát), dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp tại Công ty Điện lực Long An (PCLA) đã được đấu thầu qua mạng, qua đó công khai, minh bạch thông tin các dự án, gói thầu và lựa chọn được những nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm.
Công ty Điện lực Long An thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu

PCLA đã chủ động phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về đấu thầu, qua đó 129 học viên đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và 7 người có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Nhờ đó, công tác đấu thầu của Công ty ngày càng chuyên nghiệp. Các gói thầu đều được đấu thầu theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng, khuyến khích được nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham dự thầu, góp một phần không nhỏ sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, Công ty cũng chú trọng kiểm tra công tác đấu thầu những gói thầu quy mô lớn, phức tạp; thường xuyên nắm bắt thông tin, phản ánh, kiến nghị để kịp thời xác minh, xử lý.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, Công ty đề cao tính minh bạch, không đưa thêm điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu. Phần lớn các nhà thầu trúng thầu đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về năng lực, kinh nghiệm, máy móc, nhân sự, về kỹ thuật, tổ chức thi công và khả năng tài chính, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Thông qua đấu thầu, tỷ lệ giảm giá cao góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm 2020, PCLA đã thực hiện đấu thầu qua mạng 106 gói thầu, tỷ lệ giảm giá là 11,82% so với tổng giá gói thầu (35,074/296,8 tỷ đồng).

Nhiều công trình đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh Long An được PCLA thực hiện đạt chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành điện nói riêng và kinh tế - xã hội địa phương nói chung.

Bên cạnh những mặt đạt được, PCLA vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong công tác đấu thầu. Nguyên nhân chủ yếu là do triển khai đấu thầu nhiều gói thầu cùng lúc nên một số gói thầu không có nhà thầu tham dự phải đấu lại nhiều lần, hoặc nhiều gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự. Mặt khác, một số nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc, do đó việc triển khai thi công còn nhiều hạn chế do không đủ nhân lực để thực hiện…

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, thực hiện tốt lộ trình đấu thầu qua mạng, thời gian tới, PCLA xác định đẩy mạnh tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Chuyên đề