Công ty Công trình giao thông Đồng Nai dự kiến lãi 45,25 tỷ đồng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Theo đó, trong năm nay, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 512,5 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 45,25 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 41,3 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, Công ty ghi nhận 18,8 tỷ đồng doanh thu và lỗ 19,2 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến quý I/2023 đạt 1.562 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 41,7%, tương đương 652,2 tỷ đồng.

Chuyên đề