(BĐT) - Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại thị trường Campuchia và chấm dứt đầu tư tại thị trường Mozambique và Lào.
Công trình Viettel vừa thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt đầu tư tại thị trường Mozambique. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công trình Viettel vừa thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt đầu tư tại thị trường Mozambique. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty sẽ giao Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa công ty con, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ra nước ngoài cho 2 thị trường Mozambique và Lào. Ngoài ra, thay vì góp 9.960 USD vào dự án tại Campuchia, Công ty sẽ điều chỉnh thành góp 10.000 USD, chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt doanh thu 5.464 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt 245,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Thế anh