(BĐT) - UBND TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Sự nghiệp thị chính.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 02 là công tác duy tu bảo dưỡng, phát triển cây xanh, công viên; công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước; công tác trông coi, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bơm và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP. Phủ Lý.

Theo đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam trúng thầu với giá 97,731 tỷ đồng (giá gói thầu là 98,346 tỷ đồng, tiết kiệm đạt 0,6%); thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu số 02 thuộc Dự án Cung cấp sản phẩm dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phủ Lý, sử dụng ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nhưng 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật, gồm: Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Cán bộ đấu thầu của UBND TP. Phủ Lý cho biết, Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu đã thương thảo hợp đồng, dự kiến ký kết trước ngày 20/7/2020.

Theo tìm hiểu, tháng 6/2016, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam đã trúng một gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công tương tự với gói thầu vừa trúng tại UBND TP. Phủ Lý (thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm: 2016, 2017, 2018). Trong vòng hơn 4 năm qua, Công ty được công bố trúng 15 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó có nhiều gói thầu dịch vụ công ích của UBND TP. Phủ Lý.