(BĐT) - Kết quả nghiên cứu “Minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia tại thị trường mới nổi” sẽ được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố vào ngày 11/7.

TI cho biết, Báo cáo sẽ xếp hạng 100 công ty đa quốc gia lớn nhất đặt trụ sở tại 15 thị trường mới nổi và có hoạt động ở 185 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng 20 - 30 công ty đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam. Việc xếp hạng dựa trên 3 trụ cột thông tin phải công khai là các biện pháp phòng, chống tham nhũng; minh bạch trong báo cáo về cơ cấu tổ chức; số liệu tài chính quan trọng tại tất cả các quốc gia nơi doanh nghiệp có hoạt động.