(BĐT) - Chiều 8/12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Đánh giá đa chiều (MDR) của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo Đánh giá đa chiều của Việt Nam. Ảnh: Trương Gia

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo Đánh giá đa chiều của Việt Nam. Ảnh: Trương Gia

Báo cáo đưa ra 7 mục tiêu chiến lược hướng tới nền kinh tế hội nhập, bền vững và minh bạch. Đó là, tạo ra cơ hội mới cho ngành nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ; cải cách công tác quản lý các doanh nghiệp nhà nước; cải thiện giáo dục đại học Việt Nam; tính bền vững và chuyển dịch về năng lượng; nâng cao hiệu quả của nhà nước. Báo cáo MDR cũng đưa ra 27 khuyến nghị cấp vĩ mô, 70 hành động để triển khai, trong đó có 16 hành động ưu tiên đã được chỉ rõ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, kể từ khi đổi mới, Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều tiến bộ và có triển vọng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững... Khát vọng cho tương lai là rất lớn, tuy nhiên, nhìn vào thực tại, nền kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức lớn có thể gây trở ngại cho con đường phát triển bao trùm, bền vững trong tương lai của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của Báo cáo MDR đã giúp Việt Nam có thêm thông tin đánh giá toàn diện hơn cũng như xác định hướng phát triển trong 10 năm tới của đất nước. Điều này rất có ý nghĩa khi Việt Nam thực hiện triển khai tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch thời gian qua để tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.