(BĐT) - Ngày 19/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững. Đây sẽ là nền tảng, cơ sở vững chắc giúp Việt Nam đánh giá, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thực hiện các cam kết về việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh phát biểu tại Lễ công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững. Ảnh: Lê Trang

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh phát biểu tại Lễ công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững. Ảnh: Lê Trang

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, để Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững trở thành công cụ hữu ích, Việt Nam cần tiếp tục thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu đã có số liệu cơ sở thông qua việc lồng ghép vào các cuộc điều tra hiện hành, chế độ báo cáo thống kê hiện hành và sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê.

Cùng với đó, cần hoàn thiện môi trường pháp lý có liên quan để giải quyết những khoảng trống chính sách và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Ngoài ra, cần tăng cường huy động các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, nhằm cung cấp những bằng chứng thực tiễn xác thực cho quá trình theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững với 158 chỉ tiêu thống kê phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam.

Công bố 158 chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam ảnh 1

Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững với 158 chỉ tiêu thống kê       Ảnh: Lê Trang

Bộ chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam quy định chuẩn mực về chỉ tiêu thống kê, nội dung chỉ tiêu thống kê (gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp) phục vụ cho theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu PTBV.

Bộ chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam gồm: Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê. Danh mục chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam gồm: số thứ tự; mã số; mã số chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng; mục tiêu, tên chỉ tiêu; lộ trình thực hiện. Nội dung chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam gồm: khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.