Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra, xác minh việc phân lô, tách thửa của ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh này.
Khu đất ông Trần Xuân Hùng phân lô, tách thửa ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Khu đất ông Trần Xuân Hùng phân lô, tách thửa ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra việc phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Đak Đoa của ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã cử cán bộ xuống UBND huyện Đak Đoa tiếp cận các hồ sơ, tư liệu ban đầu.

Trước đó, ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai có 3 thửa đất với diện tích hơn 53.400 m2. Từ 3 thửa lớn này, ông Hùng chia thành 94 thửa nhỏ. Trong đó, 77 thửa đã được Sở TN&MT cấp sổ đỏ. Các sổ đỏ này được ông Hùng chuyển đổi sang hiện trạng đất ở nông thôn.

Quyết định số 83 (năm 2020) của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Đak Đoa là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Thoại - Trưởng phòng TN&MT Huyện tham mưu cho Phó Chủ tịch huyện - bà Giang H’Đan làm trái quy định của Tỉnh, ký quyết định cho phép ông Trần Xuân Hùng chuyển hơn 1,4 ha đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn. Sau đó, ông Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở TN&MT ký cấp hàng chục sổ đỏ trái luật cho ông Hùng.

Ngày 9/6/2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr (giai đoạn thanh tra từ đầu 2020 đến nay) chỉ rõ, việc chuyển mục đích sử dụng đất trên là trái quy định của UBND Tỉnh và Luật Đất đai 2013.

Trong 77 sổ đỏ đã cấp, ông Hùng đã chuyển nhượng 40 sổ đỏ cho 2 cá nhân ở tỉnh Ninh Bình. Theo Thanh tra Tỉnh, căn cứ Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai 2013, vì giấy chứng nhận (cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích, không đúng đối tượng…) đã chuyển quyền sử dụng nên không thể thu hồi.

Sở TN&MT Gia Lai sau đó báo cáo UBND Tỉnh đã thu hồi 37 sổ đỏ được cấp trái luật cho ông Trần Xuân Hùng. Tất cả các sổ đỏ bị thu hồi đều là hiện trạng đất ở nông thôn. Sau khi thu hồi, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp lại sổ đỏ theo đúng hiện trạng đất trồng cây lâu năm.

Theo Tiền Phong