(BĐT) - Tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 diễn ra chiều tối ngày 1/3,  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Đào Quang Thu cho biết, liên quan đến việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện chưa có chủ trương cuối cùng.
Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN không phải “siêu uỷ ban"

Theo Thứ trưởng Đào Quang Thu, việc quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở nước ta còn nhiều vấn đề bất cập. Từ thực tế đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiên cứu, khảo sát mô hình quản lý vốn nhà nước tại DN và đề xuất mô hình quản lý đối với phần vốn nhà nước tại DN. Đến nay, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ Dự thảo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN, trong đó kiến nghị thành lập Ủy ban Quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đào Quang Thu nhấn mạnh: “Chỉ là kiến nghị thành lập Ủy ban chứ không phải là “siêu ủy ban”. Cơ quan này sẽ trực thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý, giám sát vốn nhà nước tại DN”. Cũng theo ông Thu, đây là việc lớn, Chính phủ dự kiến trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao hơn để quyết định việc thành lập cơ quan này.

Theo Dự thảo Đề án trình Chính phủ, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh một số yêu cầu cần thiết phải thành lập cơ quan chuyên trách này như: thể chế hóa và tổ chức thực chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; thực hiện quy định của các luật về đổi mới mô hình thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước; khắc phục những hạn chế của mô hình thực hiện chức năng chủ sở hữu hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại DN; tạo điều kiện để các Bộ, UBND làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng thể chế thị trường…