(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 11/3.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên đề nghị của FLC và sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 của Tập đoàn FLC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 1.582 tỷ đồng, một phần vì ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 đối với các lĩnh vực kinh doanh chính như hàng không, du lịch, bất động sản. Vì vậy, từ đầu tháng 9/2020, cổ phiếu FLC bị loại khỏi danh sách cho vay ký quỹ.

Tuy nhiên trong nửa cuối năm, kết quả kinh doanh của FLC có nhiều cải thiện. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cả năm 2020, FLC ghi nhận lãi sau thuế 308 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 160 tỷ đồng. Như vậy, lý do đưa cổ phiếu FLC vào danh mục không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đã được khắc phục hoàn toàn.