Cơ hội cho nhà thầu xây nút giao thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư Dự án gần 211,147 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Ban đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình (giá dự toán 80,667 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng), dự kiến mở thầu ngày 24/10/2022. Theo kế hoạch, Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà trạm, trạm thu phí (giá dự toán 67,954 tỷ đồng) cũng sẽ hoàn tất đấu thầu trong quý IV/2022.

Theo thiết kế, Dự án sẽ đầu tư xây dựng 6 nhánh lên, xuống cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng và cải tạo 2 đường gom, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư