(BĐT) - Cổ đông lớn là ông Lê Văn Lợi vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) để nâng sở hữu từ 7,94% lên 8,36% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 2/3.

Trước đó, ông Lợi liên tục mua vào cổ phiếu HQC. Trong đó, ngày 1/2 mua vào 1,1 triệu cổ phiếu, ngày 22/2 mua vào 0,9 triệu cổ phiếu, ngày 25/2 mua vào 1,6 triệu cổ phiếu.

Công ty cho biết, ngày 23/3 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 538,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 76,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu là 1.019 tỷ đồng, lợi nhuận là 63 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 55,3% và 52,3% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 15,2% kế hoạch lợi nhuận.