Sáng 16-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.
Cơ cấu đại biểu Quốc hội ở trung ương ra sao?

Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay cơ cấu đại biểu Quốc hội ở trung ương dự kiến có 198 đại biểu, được phân bổ như sau:

Các ban Đảng 11 đại biểu.

Cơ quan của Chủ tịch nước: 3 đại biểu

Quốc hội và đại biểu chuyên trách 114;

Chính phủ: 18 đại biểu

Bộ Quốc phòng, bao gồm bộ trưởng và đại diện các quân khu: 15 đại biểu; Bộ Công an, bao gồm cả bộ trưởng: ba đại biểu; TAND Tối cao: một đại biểu; VKSND Tối cao: một đại biểu; Kiểm toán nhà nước: một đại biểu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 đại biểu.

Trong đó, phấn đấu có 20% đại biểu là phụ nữ và đại biểu dân tộc thiểu số. Đặc biệt, số lượng đại biểu Quốc hội thuộc MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có đại biểu phụ nữ và dân tộc thiểu số, đạ biểu trẻ dưới 40 tuổi, đại biểu tôn giáo, đại biểu ngoài đảng, đại biểu tái cử, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thường cho rằng cần phải có số dư đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ngay cả tỉ lệ 30% đại biểu nữ và 18% đại biểu dân tộc thiểu số cũng cần có số dư. “Dân quyết định chứ chúng ta không quyết định được” - ông Thường nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận thẳng thắn nhằm đi đến thống nhất cao trong công tác bầu cử.

Theo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh