CNG chốt quyền trả cổ tức 20% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/7 tới, Công ty CP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Như vậy, với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 8/8/2023.

Đồng thời, CNG dự kiến phát hành xấp xỉ 8,1 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:30. Nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tương ứng hơn 158,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty đạt doanh thu hơn 739 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt gần 29 tỷ đồng và sau thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 36% so với cùng kỳ năm 2022.

Chuyên đề