(BĐT) - Ngày 30/9 tới, Công ty CP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/10/2021.

Như vậy, với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2021, Công ty dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu là 2.371,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 48,06 tỷ đồng.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 42,2% lên 1.471,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 150,7% lên 35,6 tỷ đồng và hoàn thành 74,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 3,8% so với đầu năm lên 1.103,9 tỷ đồng.