CMV trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Ngày 31/8, Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (Camex, mã chứng khoán: CMV) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9.

Như vậy, với hơn 18,15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 14,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 974,7 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 20%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.921,3 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 133% lên 15,6 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm là 3.800 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Công ty đã hoàn thành lần lượt 50,6% và 60% các mục tiêu năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty giảm 12% so với thời điểm đầu năm xuống còn 530,1 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư