(BĐT) - Công ty CP Thực phẩm Cholimex (CMF - UPCoM) thông báo, ngày 31/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Theo đó, Công ty duy trì mức chia cổ tức như năm 2019 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/5/2021.

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 8,1 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến chi 40,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Thời gian họp dự kiến ngày 28/4/2021.

Hiện Công ty chưa có báo cáo tài chính quý IV/2020. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 1.571 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 150,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 120 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 9/2020 còn hơn 237 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn 120,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.