CII thu khoảng 6,37 tỷ đồng mỗi ngày tại các dự án BOT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đó là một trong những nội dung vừa được Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) công bố liên quan đến câu hỏi của cổ đông về tình hình thu phí tại các dự án BOT. 
Doanh thu bình quân của các dự án BOT mà Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang khai thác đạt khoảng 2.325 tỷ đồng/năm. Ảnh: Internet
Doanh thu bình quân của các dự án BOT mà Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang khai thác đạt khoảng 2.325 tỷ đồng/năm. Ảnh: Internet

Theo CII, doanh thu bình quân một ngày của các dự án BOT mà công ty này đang khai thác, bao gồm cả Dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đạt khoảng 6,37 tỷ đồng, tương đương khoảng 2.325 tỷ đồng/năm.

Công ty dự kiến, sau khi các dự án BOT đã hoàn thành việc khai thác hoàn vốn và được chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổng doanh thu của tất cả các dự án sẽ đạt khoảng gần 65.281 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được CII sử dụng theo thứ tự ưu tiên: thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước (thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp...); duy tu sửa chữa các tuyến đường thuộc dự án BOT nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt; chi trả các khoản chi phí quản lý thu; trả lãi vay ngân hàng; hoàn trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; hoàn vốn cho CII và các bên tham gia đầu tư (nếu có).

Được biết, tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ CII phải trả các tổ chức tín dụng tại các doanh nghiệp dự án BOT là khoảng 11.567 tỷ đồng, bao gồm khoản nợ 4.781 tỷ đồng tại các dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

"Theo các hợp đồng BOT đã ký kết, lãi suất được tính cho dự án là lãi suất thực tế mà các doanh nghiệp dự án đang vay của các tổ chức tín dụng. Như vậy, việc lãi suất biến động tăng hay giảm đều không ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án BOT", ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII cho biết.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư