(BĐT) - Ngày 23/10 tới, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán là 30/11/2020.

Như vậy, với 238,8 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải chi ra 238,8 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tính tới 30/6/2020, Công ty sở hữu 697,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 2,3% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 1.123,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 391,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,4% và tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2019.