Cienco4 chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 4%. Ngày chốt danh sách là 27/11 và ngày thanh toán là 1/12.

Quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 342,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 58,7% và 40% so với thực hiện trong quý III/2019.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận chưa tăng trưởng trong quý III/2020 do trong kỳ một số hạng mục thi công có giá vốn tương đối cao so với cùng kỳ năm 2019 dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Lợi nhuận gộp trong quý III/2020 đạt 53,8 tỷ đồng, bằng 80,5% so với thực hiện thực hiện trong quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.296,2 tỷ đồng doanh thu và 54,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt bằng 80,6% và 50% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Chuyên đề