(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Long An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 33,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.