Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn về việc giải thể tự nguyện của Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC).
Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) tự nguyện giải thể sau 10 năm ra đời

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán cho biết, căn cứ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 210/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC, về cơ bản, phương án giải thể hoạt động của Công ty đã bao gồm các nội dung liên quan đến nguyên tắc giải thể, việc xử lý các khoản nợ với các bên liên quan; xử lý tài khoản giao dịch chứng khoán, các hợp đồng đã ký kết còn hiệu lực với khách hàng, xử lý tài khoản tự doanh; phương thức công bố thông tin;

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu ISC triển khai thực hiện theo đúng phương án giải thể đã báo cáo trước đó, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các bên có liên quan.

ISC có trụ sở tại 121 Đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP.HCM. Công ty Được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2008.

Đến thời điểm 25/12/2008 là thành viên của trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD), với mức vốn điều lệ là 135 tỷ đồng.

Theo ĐTCK