Sáng 12/11, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, đợt hoạt động quan trọng nhất của năm ASEAN.

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự buổi lễ. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi lễ. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 5

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới dự buổi lễ. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 6

Các đại biểu tới dự buổi lễ. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 7

Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 8

Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 9

Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 10

Các đại biểu tham dự sự kiện. - Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Lễ công bố chính thức kết quả năm ASEAN 2020. - Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 14

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Lễ công bố chính thức kết quả năm ASEAN 2020. - Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 15

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp toàn thể. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 16

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp toàn thể. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Khai mạc các sự kiện quan trọng nhất Năm ASEAN 2020 ảnh 17

Ảnh: VGP

Theo VGP