Chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 15/1/2022, cơ quan này triển khai chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi đã được nâng cấp gồm: phần mềm quản lý tài sản công và kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
Từ ngày 15/1/2022, Bộ Tài chính triển khai chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi nâng cấp phần mềm quản lý và kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Ảnh: Nhã Chi
Từ ngày 15/1/2022, Bộ Tài chính triển khai chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi nâng cấp phần mềm quản lý và kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Ảnh: Nhã Chi

Do đó, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai hệ thống phần mềm thuộc Dự án Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài công sau khi được nâng cấp bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước hàng năm theo đúng nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật; từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 và các năm tiếp theo, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

Chuyên đề