(BĐT) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương thực hiện Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo kế hoạch, Đề án dự kiến trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 7/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước xác định theo địa bàn có chức năng đô thị tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020, song vẫn còn nhiều hạn chế.

Chỉ đạo xây dựng Đề án, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các thành viên Tổ biên tập cần tập trung làm rõ, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Trên cơ sở Đề án được duyệt, Ban Kinh tế trung ương sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề “Một số chủ trương, chính sách về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.