(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (DN). Theo đó, Thủ tướng giao cho Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan rà soát, đề xuất chủ đề, thống nhất nội dung… báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 sẽ tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8/2019, tại Hà Nội. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 sẽ tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8/2019, tại Hà Nội. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị sẽ vào tháng 7 hoặc tháng 8/2019, tại Hà Nội.

Theo Văn phòng Chính phủ, ngày 17/5, Bộ KH&ĐT có Văn bản số 3236/KHĐT-PTDN về việc tổ chức Hội nghị.