(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (bên mời thầu) đang lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo 2 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương từ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, quý III/2022, Bên mời thầu sẽ chỉ định thầu rút gọn 5 gói thầu, gồm: Gói thầu số 01 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 02 Khảo sát địa chất (TT Ninh Phước); Gói thầu số 03 Giám sát khảo sát địa chất (TT Ninh Phước); Gói thầu số 04 Lập giấy phép môi trường; Gói thầu số 05 Lập báo cáo giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng, báo cáo công tác bảo vệ môi trường và báo cáo kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.